Istorija mlina

Mlinarska industrija u Subotici ima dugu tradiciju. Davne 1868. godine započela su sa radom dva mlina na parni pogon. Plodna bačka zemlja i radna energija ovdašnjih ljudi učinili su da industrijsko mlinarstvo u ovoj oblasti doživi nagli uspon.

Mlin - Fidelinka

Razvoj mlinarske industrije nastavio se I u nastupajućem periodu, te su krajem 1947. godine 22 mlina iz subotičkog kraja udružena u novoosnovano mlinsko preduzeće "Subotica". Bili su to uslužni mlinovi, dok je novi industrijski mlin u Subotici sa silosima izgrađen je 1960. godine. Fabrika testa otvorena je 1961. godine, 1964. godine preduzecu se pridruzila pekarska industrija, da bi 1966. Godine "Fidelika" prerasla u kombinat za promet i preradu žitarica, proizvodnju suvog testa i pekarskih proizvoda. Mlin sa silosom u Bajmoku izgradjen 1973. godine.

2008. godine postojeća oprema u mlinu u Bajmoku je rekonstruisana sa ciljem prerade kukuruza u pivarsku krupicu, kao i proizvodnju kukuruznog brašna i griza za domaćinstvo. Pored industrijskog mlevenja, meljava u mlinu u Subotici se odvija i tradicionalnim postupkom na mlinskom kamenu, od 2009. godine.

2011. godine preduzeće "Agroposlovi d.o.o." započeli su poslovno tehničku saradnju sa "Fidelinka mlinarstvo d.o.o." Strateški cilj ove saradnje je ekspanzija mlinskih proizvoda iz asortimana "Fidelinka" na domaćem i stranom tržištu.